`

Idźcie i głoście wraz z Maryją

Spotkania z rodzicami

Rodziców wszystkich kandydatów do bierzmowania zapraszamy na spotkanie w kościele po Mszy o 13:00 w następujących terminach:

 

  1. 25. 11. temat: Wprowadzić w życia i dojrzałość wiary - ostanie zadanie w procesie wychowania.

  1. 27.01. temat: Współodpowiedzialność rodziny, społeczeństwa i Kościoła za kondycję młodego człowieka.

  1. 28.04. temat: Zmartwychwstanie Chrystusa źródłem nadziei i mocy budowania jedności opartej o przebaczenie.

  1. 26.05. temat: Bierzmowanie jako znak zakotwiczenia w Chrystusie oraz powód do rodzinnego świętowania.