`

Idźcie i głoście wraz z Maryją

Parafialny Zespół Caritas

 

TORBA MIŁOSIERDZIA

 

 

Akcja „Torba Miłosierdzia” jest odpowiedzią na słowa Papieża Franciszka, który ustanowił Światowy Dzień Ubogich, obchodzony 19 listopada 2017r. Ojciec Święty apeluje do wszystkich ludzi dobrej woli o otwarcie się na wspólnotę z biednymi i na każdą formę solidarności z nimi jako konkretny znak braterstwa.