`

Idźcie i głoście wraz z Maryją

Zapytanie ofertowe

Kliknij w ten link, aby dowiedzieć się wszystko na temat remontu zabytkowj kaplicy Ordęgów na cmentarzu grzebalnym w Żelechowie. Firmy budowlane mogą zglaszać swoje oferty do 18 maja do godz. 12.00 w kancelarii parafialnej przy ul. Długiej 126, 08-430 Żelechów(ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Remont budynku zabytkowej kaplicy cmentarnej w Żelechowie".

https://wetransfer.com/downloads/92e1977e236b87eeb444186d9b34220120180427174318/e3ef54a7378e98ca1d4d8520c22f7ff720180427174318/f7e478