`

Idźcie i głoście wraz z Maryją

Informacje ogólne

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa dwa lata i obejmuje następujące elementy:

 

 1. udział w niedzielę i święta nakazane we Mszy świętej

 1. comiesięczną spowiedź,

 1. osobistą modlitwę,

 1. uczestnictwo w spotkaniach dla kandydatów,

 1. uczęszczanie w lekcji religii  i pozytywna opinia katechety,

 1. zaangażowanie w życie parafialne,

 1. zachowanie niepowodujące zgorszenia.

 

Wszyscy kandydaci mają obowiązek uczestniczyć w spotkaniach, odbywających się w każdą 3 niedzielę miesiąca po Mszy o 13:00.

 

Kandydaci, przygotowujący się drugi rok zobowiązani są do:

 

 1. prowadzenia indeksu kandydata (uczestnictwo w Eucharystii podpisują tylko księża, pozostałe nabożeństwa katecheci, a w szczególnych okolicznościach rodzice),

 1. udziału w 7 nabożeństwach różańcowych, Mszach roratnich, Drogach Krzyżowych oraz w 7 nabożeństwach majowych i nowennie przed przyjęciem sakramentu,

 1. obecności podczas wszystkich dni rekolekcji adwentowych oraz wielkopostnych,

 1. zaliczenia trzech wewnętrznych egzaminów z wiedzy katechizmowej i modlitw oraz w egzaminie przeprowadzanym przez przedstawicieli Wydziału Katechetycznego Kurii Siedleckiej,

 1. uzyskania od katechety pozytywnej opinii wpisanej do indeksu wraz z uzyskaną oceną na zakończenie pierwszego semestru roku szkolnego.

Ksiądz odpowiedzialny za przygotowanie: ks. Arkadiusz Bylinka