`

Idźcie i głoście wraz z Maryją

Katechezy dla narzeczonych

KATECHEZY DLA NARZECZONYCH


z dekanatu żelechowskiego zamierzających zawrzeć sakramentalny związek małżeński odbędą się w parafii Zwiastowania NMP w Żelechowie
 


 

17 lutego 2019 r. g. 15.00

 

24 lutego 2019r. g. 15.00

 

3 marca 2019 r.  g. 15.00

 

 

                    Zapisy na katechezy tylko pod adresem
 

rodzinaparafiazelechow@gmail.com

 

lub tel. 513-482-903

 

Odbycie tych katechez jest warunkiem rozpoczęcia przygotowania do sakramentu małżeństwa w kancelarii parafialnej.

 

Oprócz katechez obowiązkowe jest spotkanie w PORADNI RODZINNEJ z Doradcą życia rodzinnego

 

mgr Katarzyną Bogusz nr tel 501 812 039

katarzyna.bogusz.doradca@wp.pl

 

najbliższe terminy spotkań

 

21 pażdziernika godz. 10.00
 


 

11 listopada godz. 10.00

 

 

18 listopada godz. 10.00 

 

 

SPOTKANIA ODBYWAJĄ SIĘ W SALI JANA PAWŁA II

w I i III niedzielę miesiąca

w listopadzie w II i III niedzielę miesiąca

 

Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin” zobowiązuje wszystkich narzeczonych do odbycia przed ślubem co najmniej trzech spotkań w Poradni Życia Rodzinnego.

 

 

 

UWAGA!!!
NA TRZY MIESIĄCE PRZED PLANOWANĄ  DATĄ ŚLUBU, NARZECZENI ZGŁASZAJĄ SIĘ DO KANCELARII PARAFIALNEJ, BY ROZPOCZĄĆ BEZPOŚREDNIE PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA I ODBYĆ ROZMOWĘ KANONICZNĄ - DUSZPASTERSKĄ Z KSIĘDZEM.

Drodzy Młodzi,

przyjmijcie okres narzeczeństwa jako opatrznościowy czas dany Wam przez samego Boga. On sam chce być w Waszym życiu. Słuchajcie więc Słowa Bożego, korzystajcie z paschalnej mocy sakramentów świętych i módlcie się za siebie, by odkryć wolę Bożą względem Was, a przez to w przyszłości pięknie wzrastać w miłości małżeńskiej. Nie pozwólcie, by zewnętrze przygotowania zabrały smak duchowego święta jakim jest wejście w przymierze z Bogiem w sakramencie małżeństwa.

Do przeżywania małżeństwa w duchu Ewangelii i zgodnie z nauczaniem Kościoła potrzebne jest należyte przygotowanie oraz świadome podjecie wszystkiego, co wiąże się z tym sakramentem od samego początku zaistnienia. Wszystkim przygotowującym się do małżeństwa życzę, by skorzystali z podanych treści, jako cennej pomocy przy budowaniu wspólnoty życia z Bogiem na Jego obraz.

 

Biskup siedlecki Kazimierz Gurda

Nowe wskazania dla narzeczonych

1. Przygotowanie do małżeństwa i życia rodzinnego jest jednym z ważniejszych zadań, które stają przed współczesnym duszpasterstwem rodzin. Przypomniał o tym Jan Paweł II, który w adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio” stwierdził, że „(…) bardziej niż kiedykolwiek, w naszych czasach konieczne jest przygotowanie młodych do małżeństwa i życia rodzinnego. Dlatego Kościół winien popierać lepsze i intensywniejsze programy przygotowania do małżeństwa, ażeby wyeliminować (…) trudności, z którymi boryka się tyle małżeństw, a bardziej jeszcze po to, aby stworzyć pozytywne warunki do powstawania i dojrzewania udanych małżeństw” (FC 66). Niezbędny jest do tego czas, swoisty katechumenat, ponieważ nie da się nauczyć młodych ludzi miłości w trakcie krótkiego kursu poprzedzającego małżeństwo – wyjaśnia Papież Franciszek w adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” (AL 208).

Wszystkim posługującym rodzinie trzeba dołożyć wszelkich starań, by dobrze wykorzystać ten opatrznościowy czas „inicjacji” do sakramentu małżeństwa wprowadzając ich na drogę wiary ukazując piękno życia chrześcijańskiego (por. AL 205-216).

 

Według „Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin” przygotowanie bezpośrednie obejmuje pięć etapów, które czasowo mogą różnie przebiegać:

 1. Pierwsza spotkanie w kancelarii związane jest z rezerwacją ślubu (nieraz z rocznym wyprzedzeniem). W tej pierwszej rozmowie duszpasterz omówi etapy przygotowania do sakramentu małżeństwa. Wskaże miejsce głoszonych katechez, terminy spotkań w poradni rodzinnej. Narzeczeni otrzymującą Indeks przygotowania do małżeństwa.
 2. Drugi etap to skorzystanie z formacji chrześcijańskiej o małżeństwie obejmującej 10 katechez i udział w dniu skupienia. ( katechezy realizowane są w najbliższym czasie 17.02;24.02;03.03;2019 roku
 3. Trzeci etap to dwa indywidualne spotkania w Poradni Życia Rodzinnego.
 4. Czwarty to spotkanie z duszpasterzem w kancelarii parafialnej i spisanie protokołu przedślubnego (por. DDR 27). Na to spotkanie narzeczeni przynoszą następujące dokumenty: aktualne świadectwo chrztu św. (nie starsze niż 6 miesięcy od daty wystawienie), dowody tożsamości, Indeks lub zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim, ostatnie świadectwo katechizacji, a później zaświadczenie z USC (przy ślubie konkordatowym).
 5. Piąty do duchowe przygotowanie do małżeństwa poprzez przystąpienie do sakramentu pokuty. Narzeczeni zaproszeni są do skorzystania z 2 spowiedzi przedślubnych. Pierwsza powinna odbyć się na 3 miesiące przed ślubem, druga zaś w tygodniu przed zawarciem sakramentu małżeństwa.

Idąc za sugestią papieża Franciszka o potrzebie katechumenatu narzeczonych jak i wskazaniami Episkopatu Polski, od 1 stycznia 2018 r. przygotowanie do sakramentu małżeństwa będzie miało dwie formy.

W Diecezji Siedleckiej obowiązują 2 formy przygotowania
do sakramentu małżeństwa:

Przygotowanie bliższe i bezpośrednie do małżeństwa w Diecezji Siedleckiej składa się z 10 katechez, które zasadniczo powinny być głoszone w parafiach, w dekanacie lub w innych miejscach np. ośrodkach akademickich i Domach rekolekcyjnych oraz dnia skupienia dla narzeczonych i 2 spotkań w poradni życia rodzinnego.

Pierwsza forma (zwyczajna) spotkań dla narzeczonych odbywa się w parafiach lub w dekanacie. Obejmuje ono udział w 10 katechezach, głoszonych cyklicznie np. co tydzień, dnia skupienia i skorzystanie z poradni rodzinnej (konferencja i 2 indywidualne spotkania).

Druga forma spotkań dla narzeczonych (nadzwyczajna) odbywa się w formie 2 weekendów (sobota – niedziela). Jest ona adresowane do tych, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w regularnych spotkaniach w parafii. Narzeczeni chcący uczestniczyć w tej formie przygotowania wybierają sobie 2 terminy spotkań w domach rekolekcyjnych w Siedlanowie lub Nowym Opolu (info w zakładkach) zaznaczone podziałem cz. 1 i cz. 2. Sugerujemy, by terminy wybierać po kolei w tym samym miesiącu. Naszym zamierzeniem jest, by grupa z pierwszego weekendu uczestniczyła w drugim weekendzie (chodzi o większą integrację). Jeśli pojawią się trudności prosimy o wybranie odpowiadającego terminu. Terminy tak są proponowane, by w miesiącu zamknąć to przygotowanie. Ta forma obejmuje 10 katechez, zajęcia warsztatowe, dzień skupienia, dodatkowe spotkania indywidualne w poradni rodzinnej. Czas spotkań: sobota 8.30 – 19.00 i niedziela 8.30 – 16.00.
Serdecznie zapraszamy.

Terminy w Siedlanowie 2018:

STYCZEŃ

 • 12-14 Kurs dla narzeczonych – brak wolnych miejsc
 • 20-21 Kurs dla narzeczonych cz.1
 • 27-28 Kurs dla narzeczonych cz.2

LUTY

 • 3-4 Kurs dla narzeczonych cz.1
 • 10-11 Kurs dla narzeczonych cz.2
 • 17-18 Kurs dla narzeczonych cz.1

MARZEC

 • 3-4 Kurs dla narzeczonych cz.2

KWIECIEŃ

 • 6-8 DDEM
 • 14-15 Kurs dla narzeczonych cz.1
 • 25-26 (śr – czw) Kurs dla narzeczonych cz. 1
 • 28-29 Kurs dla narzeczonych cz. 2

MAJ

 • 1-2 (wt-śr) Kurs dla narzeczonych cz.1
 • 5-6 Kurs dla narzeczonych cz.2
 • 9-10 śr-czw Kurs dla narzeczonych cz. 2
 • 12-13 Kurs dla narzeczonych cz.1
 • 26-27 Kurs dla narzeczonych cz.2

CZERWIEC

 • 2-3 Kurs dla narzeczonych cz.1
 • 9-10 Kurs dla narzeczonych cz.2
 • 17-18 Kurs dla narzeczonych cz.1

LIPIEC

 • 7-8 Kurs dla narzeczonych cz.2
 • 21-22 Kurs dla narzeczonych cz. 1

SIERPIEŃ

 • 4-5 Kurs dla narzeczonych cz. 1
 • 11-12 Kurs dla narzeczonych cz.2
 • 25-26 Kurs dla narzeczonych cz. 1

WRZESIEŃ

 • 8-9 Kurs dla narzeczonych cz. 2
 • 15-16 Kurs dla narzeczonych cz.1
 • 22-23 Kurs dla narzeczonych cz. 2

PAŹDZIERNIK

 • 6-7 Kurs dla narzeczonych cz.1
 • 20-21 Kurs dla narzeczonych cz. 2

LISTOPAD

 • 10-11 Kurs dla narzeczonych cz. 1
 • 1- 2.12 Kurs dla narzeczonych cz.2

 

Terminy w Opolu Nowym 2018: 

GRUDZIEŃ

 • 1-3 – brak wolnych miejsc (kurs rozpoczyna się w piątek o godz. 18.00)

STYCZEŃ

 • 6-7 – brak wolnych miejsc

LUTY

 • 24-25 Kurs dla narzeczonych cz. 1

MARZEC

 • 10-12 Kurs dla narzeczonych cz. 2

KWIECIEŃ

 • 21-22 Kurs dla narzeczonych cz. 1

MAJ

 • 5-6 Kurs dla narzeczonych cz. 2
 • 19-20 Kurs dla narzeczonych cz. 1

CZERWIEC

 • 2- 3 Kurs dla narzeczonych cz. 2
 • 30-1.07 Kurs dla narzeczonych cz. 1

LIPIEC

 • 7-9 Kurs dla narzeczonych cz. 2
 • 28-29 Kurs dla narzeczonych cz. 1

SIERPIEŃ

 • 11-12 Kurs dla narzeczonych cz. 2

WRZESIEŃ

 • 15-16 Kurs dla narzeczonych cz. 1
 • 29-30 Kurs dla narzeczonych cz. 2

PAŹDZIERNIK

 • 13-14 Kurs dla narzeczonych cz. 1
 • 27-28 Kurs dla narzeczonych cz. 2

LISTOPAD

 • 3-4 Kurs dla narzeczonych cz. 1
 • 17-18 Kurs dla narzeczonych cz. 2

Serdecznie zapraszamy.
 

 

Poradnictwo rodzinne (duchowe i psychologiczne)

Korzystanie z poradnictwa dokonuje się poprzez wcześniejsze umówienie się ze specjalistami:

 1. Rozmowa z kapłanem, kierownictwo duchowe i bioetyczne
  ks. Jacek Sereda tel. 501- 606-888;
 2. Pomoc psychologiczna
  ks. Krzysztof Piórkowski tel. 503-109-393;
 3. Pomoc psychologiczna
  Anna Laszuk 503-603014 (wtorek)
 4. Pomoc dla Par z problemami niepłodności
  Anna Stephan tel. 500-145-937; czwartek Siedlce, inne dni Siedlanów: www.poradniaswietejrodziny.pl
 5. Pomoc osobom uzależnionym, szczególnie z problemem akoholowym
  Łukasz Sidorowicz tel. 668-086-616;
 6. Naturalne metody planowania rodziny
  Urszula Łastawiecka tel. 500-788- 775;
 7. Naturalne metody planowania rodziny, mediacje rodzinne
  Katarzyna Suchoń tel. 691-121-996. 
 8. Punkt bezpłatnych porad prawnych przy par. rzymskokatolickiej p.w. Ducha Świętego w Siedlcach. Adwokat z Izby Adwokackiej udziela porad w czwartki w godz. 15:00 – 17:00. Sala na parterze plebanii.

Serdecznie zapraszamy