`

Idźcie i głoście wraz z Maryją

Intencje Mszalne

Intencje w parafii Zwiastowania NMP w Żelechowie

od 22. do 28. października 2018r.

Dzień

Godz.

Treść intencji

Celeb.

Poniedziałek 

 22. października 


 

 

7:00

W intencji Bogu wiadomej - o Boże bł. dla rodziny.

xPrał.

7:00

+ Andrzeja Witka - ZWP koledzy i koleżanki syna Szymona.

xMCh

7:30

+ Mirosława, Jana i Leokadię Matysiaków

xPrał.

7:30

+ Władysława Gugałę (30 dzień) - of. uczestnicy pogrzebu.

xEF

18:00

+ Agnieszkę Majewską - 22 greg. (poza parafią).

xGP

18:00

+ Honoratę Królak - 22 greg.

xGM

18:00

+ Kazimierę i Krystynę Dziubak oraz zm. z rodz. Dziubaków i Pleskotów.

xLM

18:00

Dzięk.-błag. w intencji Mateusza i Karoliny z racji 25 r. urodzin z prośbą o Boże bł., potrzebne łaski, dar zdrowia i opiekę MB

xAB

Wtorek

23. października     

7:00

+ Krystynę Sztelmach - ZWP córka chrzestna Urszula.

xGM

7:00

+ Andrzeja Witka - ZWP rodz. Flaków.

xLM

7:30

+ Józefa Wojtasia - of. brat Andrzej z rodziną.

xMCh

7:30

+ Mariana, Jana, Zofię, Annę, Bronisława, Zofię, Bronisława, Ireneusza, Henryka, Ferdynanda zm. z rodz. Łopacińskich i Kosieców.

xEF

18:00

+ Agnieszkę Majewską - 23 greg. (poza parafią).

xGP

18:00

+ Honoratę Królak - 23 greg.

xPrał.

18:00

+ Henrykę (26r.), Jana, zm. z rodz. Zduniaków, Kasprzaków i Kocielników.

xAB

Środa
24. października    

7:00

+ Józefa Wojtasia - ZWP mieszkańcy ul. Reymonta.

xGM

7:00

+ Krystynę Wojtaś - ZWP matka chrzestna.

xAB

7:30

+ Władysława i Mariannę Wachnickich, Zbigniewa Malca, Stanisława, Józefę, Zenobię, Janinę i Kazimierza Walendów.

xLM

7:30

+ Genowefę, Jerzego, Mieczysława, Jana, Kazimierę i Stanisława.

xMCh

18:00

+ Agnieszkę Majewską - 24 greg. (poza parafią).

xGP

18:00

+ Honoratę Królak - 24 greg.

xPrał.

18:00

+ Gabrielę, Stanisława, Jerzego, Kazimierza, Mariannę Głowienków, Zofię i Jana Majków.

xEF

Czwartek

25. października  

7:00

+ Andrzeja Witka - ZWP przyjaciele Martyny.

xLM

7:00

+ Józefa Wojtasia - ZWP Stowarzyszenie Emerytów w Żelechowie.

xMCh

7:30

+ Cecylię Dudzik - of. rodz. Dudzików.

xGM

7:30

(of. H. Wałachowska)

xEF

18:00

+ Agnieszkę Majewską - 25 greg. (poza parafią).

xGP

18:00

+ Honoratę Królak - 25 greg.

xPrał.

18:00

+ Kazimierę Truszkowską - of. Henryka z rodziną.

xAB

Piątek
26. października  

7:00

+ Józefa Wojtasia - ZWP rodz. Więckowskich.

xGM

7:00

+ Karola - of. rodzice.

xEF

7:30

+ Józefa Wojtasia - ZWP siostra Maryla z rodziną

xMCh

7:30

+ Andrzeja Walo (2r.) - of. żona z córkami.

xAB

18:00

+ Agnieszkę Majewską - 26 greg. (poza parafią).

xGP

18:00

+ Honoratę Królak - 26 greg.

xPrał.

18:00

+ Bogdana Jaworskiego (1r.), zm. z rodz. Jaworskich, Belków i Jabłońskich.

xLM

Sobota

27. października

7:00

+ Mariana (33r.) i Tadeusza, zm. z rodz. Głasków i Kalińskich.

xGM

7:00

+ Józefa Wojtasia - ZWP Krzysztof i Dorota.

xEF

7:30

+ Stanisławę, Helenę, Zofię, Stanisława zm. z rodz. Jędrychów i Janeczków.

xMCh

7:30

+ Huberta Błażejczyka - of. rodzice.

xPrał.

18:00

(M. Kosińska)

xLM

18:00

+ Agnieszkę Majewską - 27 greg. (poza parafią).

xGP

18:00

+ Honoratę Królak - 27 greg.

xAB

Niedziela

28. października

7:00

+ Tomasza Żaka (4r.) i zm. z rodz. Żaków i Skwarków.

xLM

8:45

+ Stanisławę, Jana, Henryka Głodków, Stanisława, Mariannę, Józefa Chmielewskich i Lucjana Sobiecha.

xPrał.

8:45

Dz-bł w intencji Aleksandry Majsterek w 18 r. urodzin z prośbą o Boże bł. i opiekę Matki Bożej

xGP

10:00

+ Honoratę Królak - 28 greg.

xPrał.

10:00

+ Genowefę (30r.) i Jana Włodarczyków, Krzysztofa Bichtę.

xEF

11:30

Dz-bł w 10 rocznicę ślubu Małgorzaty i Marcina z prośbą o Boże bł. i opiekę MB

xLM

11:30

+Ryszarda Koźlaka 20r. – of. Rodzina

xMCh

13:00

+ Agnieszkę Majewską - 28 greg.

xGP

13:00

Za parafian.

xEF

18:00

+ Bolesława (40r.), Pelagię i Tadeusza zm. z rodz. Piątków.

xMCh

18:00

+ Stanisława Skwarka (16r.) i rodziców obojga stron - of. Teresa Skwarek

xGM