`

Idźcie i głoście wraz z Maryją

Intencje Mszalne

Intencje w parafii Zwiastowania NMP w Żelechowie

od 18 do 24. lutego 2019r.

 

Dzień

Godz.

Treść intencji

Celeb.

Poniedziałek 

 18. lutego

 

7:00

+ Józefa i Helenę Baranów.

xGM

7:00

+ Mariannę Grala - greg. 2.

xEF

7:30

+ Celinę Chudek - of. syn Włodzimierz z żoną.

xLM

7:30

+ Henryka Bogusza i Bogumiłę Wiącek.

xAB

7:30

+ Wacława i Stefanię Rutkowskich - of. koleżanki  i koledzy córki Urszuli z firmy Koger.

xPrał.

18:00

+ Mieczysława Muchę - ZWP of. żona.

xPrał.

18:00

+ Zdzisława Siwka i Kazimierza Kobusa.

xMCh

18:00

+ Mieczysława Pietrykę - greg. 18. (poza parafią)

xGP

Wtorek

19. lutego 

7:00

+ Celinę Chudek -  ZWP of. wnuki Oktawia z mężem, Mateusz i Natalia.

xGM

7:00

+ Mariannę, Juliana, Mieczysława, Łucję, Ignacego, Karolinę, Ignacego zm. z rodz. Dziubaków, Agatę Jaksander.

xLM

7:00

+ Mariannę Grala - greg. 3.

xEF

7:00

+ Henryka Bogusza - ZWP of. syn z rodziną.

xPrał.

7:30

+ Sylweriusza Ornata - ZWP of. Renata i Tomasz Pyłkowie.

xMCh

18:00

+ Bogusława Wojtowicza (6r.).

xAB

18:00

+ Mieczysława Pietrykę - greg. 19. (poza parafią)

xGP

Środa
20. lutego   

7:00

+ Celinę Chudek - ZWP of. KRK z Huty Żelechowskiej.

xGM

7:00

+ Sylwestra Kiliszka - of. wujek Mietek z rodziną.

xLM

7:00

+ Mariannę Grala - greg. 4.

xPrał.

7:30

+ Henryka Bogusza - ZWP of. córka Agnieszka z rodziną.

xPrał.

7:30

+ Sylweriusza Ornata - ZWP of. chrześnica Martyna z rodziną.

xEF

7:30

+ Władysława Prządkę, Stanisława Barszczaka, zm. z rodz. Prządków i Barszczaków. (poza parafią na Jasnej Górze)

xMCh

18:00

+ Helenę i Władysława Miszkurków, Wacławę i Tadeusza Lechniów, Zbigniewa Tratkiewicza, Ryszarda Siwka.

xEF

18:00

+ Mieczysława Pietrykę - greg. 20. (poza parafią)

xGP

Czwartek

21. lutego

7:00

+ Barbarę Kwas - ZWP of. siostra Hanna z rodz.

xGM

7:00

+ Mariannę Grala - greg. 5.

xLM

7:00

+ Małgorzatę i Marka Adamskich.

xMCh

7:30

+ Barbarę Kwas - ZWP of. ciocia Barbara Filipek.

xEF

7:30

+ Henryka Bogusza - ZWP of. rodzina Soszków.

xPrał.

18:00

+ Sylweriusza Ornata - ZWP of. brat Dariusz z rodziną.

xAB

18:00

+ Tadeusza Sowińskiego, zm. z rodz. Sowińskich, Jaszczyków i Deszczków.

xPrał.

18:00

+ Mieczysława Pietrykę - greg. 21. (poza parafią)

xGP

Piątek
22. lutego 

7:00

+ Barbarę Kwas - ZWP of. mąż Mirosław i córki z zięciami.

xGM

7:00

+ Jarosława Bednarczyka (24r.), Tadeusza Gałkowskiego (3r.), Stanisławę i Juliana Makulskich.

xPrał.

7:00

+ Mariannę Grala - greg. 6.

xLM

7:30

+Mariana Tomasika 2r., Jana, Zofię zr. Tomasików, Mariannę i Tomasza zr. Gałązków

xMCh

7:30

+ Henryka Bogusza - ZWP of. rodz. Maciejców.

xPrał.

7:30

 + Teresę Osińską (3r.).

xEF

18:00

+ Agnieszkę Majewską (1r.).

xAB

18:00

+ Mieczysława Pietrykę - greg. 22. (poza parafią)

xGP

Sobota

23. lutego

7:00

+ Natalię (3r.) i Ireneusza Kiliszków.

xGM

7:00

+ Zenona (1r.) i Alfredę (2r.) Kalińskich - of. syn z żoną i rodziną.

xPrał.

7:00

+ Mariannę Grala - greg. 7.

xEF

7:30

+ Wiktorię (48r.), Jana, Felicję, Annę (1r.), Piotra, Kazimierza Piekutów, Antoniego (5r.), Janinę, Kazimierza zm. z rodz. Janowskich i Błaszczyków.

xMCh

7:30

+ Janinę (8r.), Mariana i Krzysztofa Gardzińskich.

xLM

18:00

Dzięk.-błag. w int. Magdaleny Dziubak z racji 18 urodzin z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i opiekę MB.

xAB

18:00

+ Reginę Trancbor - of. wnuczka Katarzyna z mężem i rodziną.

xPrał.

18:00

+ Mieczysława Pietrykę - greg. 23 (poza parafią).

xGP

Niedziela

24. lutego

7:00

+ Agnieszkę i Bogumiła Wielgoszów.

xEF

7:00

+ Mariannę Grala - greg. 8.

xPrał.

8:45

+ Stanisławę, Bolesława Miszkurków, Mariannę, Andrzeja zm. z rodz. Dobrowolskich.

xGP

10:00

O Boże błog. i potrzebne łaski dla Beaty oraz całej rodziny.

xPrał

10:00

+ Mieczysława Pietrykę - greg. 24.

xGP

11:30

+ Janinę Pietrykę (8r.), zm. z rodz. Pietryków i Bryzków.

xMCh

11:30

Dzięk.-błag. w int. Elżbiety i Mirosława z racji 40 r. ślubu z prośbą o potrzebne łaski, Boże błog., zdrowie i opiekę MB.

xAB

13:00

Za parafian.

xAB

18:00

+Stanisława Ochmańskiego 3r. zr. Ochmańskich i Paczków

xGM