`

Idźcie i głoście wraz z Maryją

Intencje mszalne

Intencje w parafii Zwiastowania NMP w Żelechowie

od 18 do 24 czerwca 2018r.

Dzień

Godz.

Treść intencji

Celeb.

Poniedziałek
18 czerwca


 

 

7.00

+ Kazimierę i Jerzego Grzyb 18 gr.

xGM

7.00

+ Wacławę Cybulską – of. Rodzina

xPrał

7.00

+ Władysławę i Jana Rogowskich, Jana i Tadeusza Jurzystów

      xTO

7.00

+ Andrzeja Ragusa 19. gr. (poza parafią)

xGP

7.00

O Boże bł. i dobre urodzaje dla mieszkańców Sokolnik z racji poświęcenia pól

xMCH

7.30

+ Stanisława Ragusa – ZWP Piotr i Jadwiga Ragus

xEF

18.00

+ Lucjana Sobiecha, Stanisława Chmielewskiego, Jana, Stanisławę, Henryka Głodek

      xLM

18.00

+ Stanisława( 12 r.), zm. z rodz. Majsterków

xPrał

Wtorek

19 czerwca    

7.00

+ Kazimierę i Jerzego Grzyb 19 gr.

xGM

7.00

+ Witolda Majsterka – ZWP Rodzina Zawadzkich i Michalczyków

       xLM

7.00

+ Wiesława Dziubaka ( 30 dz.)

xMCH

7.00

+ Andrzeja Ragusa 19. gr. (poza parafią)

xGP

7.30

+ Marię Krystynę Wałachowską – ZWP Iwona i Krzysztof Bojarscy

xEF

7.30

 

xPrał

18.00

+ Stanisława i Kazimierę Siwków

       xTO

18.00

+ Stanisława Rzepkę ( z okazji dnia Ojca)

xPrał

Środa
20
czerwca      

7.00

+ Kazimierę i Jerzego Grzyb 20 gr.

xGM

7.00

+ Cecylię i Stanisława, Zofię, Ryszarda, Marię, Stanisława, zm. z rodz. Serwickich

      xTO

7.00

+ Andrzeja Ragusa 20. gr. (poza parafią)

xGP

7.00

+ Eugenię Kochanowską ( 30 dz.)

     xLM

7.30

+ Patryka ( 3 r.)

xEF

7.30

+ Janinę, Władysława Mikusków, Józefę, Andrzeja Zduniaków, Mariannę Borek

xPrał

18.00

+ Lucynę ( 3 r.)

xMCH

18.00

+ Edwarda Rodaka ( 17 r.), zm. z rodz. Antolaków i Rodaków

xPrał

Czwartek

21 czerwca

7.00

+ Kazimierę i Jerzego Grzyb 21 gr.

xGM

7.00

+ Genowefę Stępkowską, Stanisława, zm. z rodz. Materów

      xLM

7.00

+ Stefanię, Stanisława, Jana Piekutów

      xTO

7.00

+ Andrzeja Ragusa 22. gr. (poza parafią)

xGP

7.30

+ Andrzeja Leszka ( 3 r.), Leokadię, Mariana, zm. z rodz. Leszków, Krystynę, Henryka Rybitwów

xEF

7.30

+ Kazimierę Siwek – ZWP Wnuki: Dominik, Angelika, Sebastian

xPrał

18.00

+ Władysławę, Edwarda Ogrodnik, zm. z rodz. Ogrodnik

      xTO

18.00

 

xPrał

18.00

 

xMCH

Piątek
22  czerwca
 

7.00

+ Kazimierę i Jerzego Grzyb 22 gr.

xGM

7.00

+ Helenę, Stanisławę, Jana, zm. z rodz. Gradusów, Helenę, Wacława, Annę, Mieczysława, Kazimierza, Tadeusza, zm. z rodz. Błażejczyków

xPrał

7.00

+ Zenona Paplińskiego

xEF

7.00

+ Andrzeja Ragusa 23. gr. (poza parafią)

xGP

8.00

Zakończenie Roku

xMCH

18.00

O zdrowie i Boże bł., potrzebne łaski, szczęśliwe rozwiązanie i opiekę Matki Bożej dla Moniki

      xLM

18.00

 

      xTO

18.00

+ Ks. Jana Grzyba, Genowefę, Bolesława Rodaków, Bogusławę, Stanisława Boguszów, zm. z tych rodzin

xMCH

18.00

+ Czesława Woźniaka – ZWP rodzina Celejewskich

xPrał

Sobota

23  czerwca  

7.00

+Helenę Salwa - ZWP Renata z rodziną

xGM

7.00

+ Zenona Rodaka

xEF

7.00

+ Kazimierę i Jerzego Grzyb 23 gr.

     xTO

7.00

+ Andrzeja Ragusa 24. gr. (poza parafią)

xGP

7.30

+ Tadeusza ( 39 r.), Helenę ( 4 r.) Kosińskich, Janusza Marczuka ( 30 r.)

     xLM

7.30

 

xPrał

17.00

Ślub: Tomaszewski Krzysztof – Aleksandra Cmiel

     xLM

18.00

+ Janinę i Eugeniusza Osińskich

xMCH

Niedziela
24 czerwca    

7.00

+ Jana Glinkę, Jana i Genowefę Włodarczyków, Krzysztofa Bichtę

xEF

7.00

+ Władysławę, Jana, Tadeusza Siwek, Mariannę i Ryszarda Cieślak, zm. z rodz. Siwków, Wawrów i Trzmielów

xPrał

7.00

+ Kazimierę i Jerzego Grzyb 24 gr.

xMCH

8.45

+ Jana, Martę, Janinę, Mariana Wesołowskich

xGP

10.00

+ Bolesława Borka ( 2 r.), Stanisława, Mariannę, Aleksandra, Jadwigę, Stefana, Tadeusza, Wandę, zm. z rodz. Muchów, Leszkiewiczów, Szczęśniewskich

     xTO

11.30

+ Andrzeja Ragusa 25. gr.

xGP

11.30

Dz-bł w 18  r. urodzin Agaty o Boże bł. potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej oraz o życie wieczne dla Sylwestra z okazji dnia Ojca

xMCH

11.30

Dz-bł w 80 r. urodzin Wiesławy Celej o Boże bł. potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej

xLM

13.00

Za Parafian

xEF

13.00

+ Zm. z rodz. Wilczyńskich,Hannę, Antoniego Barwickich Wandę, Tadeusza Pawlak, Stanisława i Marka Mazurka, zm. z rodz. Listopadów

xPrał

18.00

+ Mariannę Dziubak ( 1 r.), Agatę, Jaksender ( 11 r.)

xGM