`

Idźcie i głoście wraz z Maryją

Intencje Mszalne

Intencje w parafii Zwiastowania NMP w Żelechowie

od 24. do 30. czerwca 2019r.

Dzień

Godz.

Treść intencji

Celeb.

Poniedziałek 

24. czerwca

7:00

+ Jana i Henrykę Zaczków, Janinę i Mariana Grzybów, Bolesława i Honoratę Kotowskich.

xGM

7:00

(of. T. Więckowska)

xPrał.

7:00

+ Janinę, Jana, Krzysztofa, Romana i Piotra Zaczków.

xLM

7:00

+Waldemara Paziowskiego

xEF

7:00

+ Felicję Piekut - greg. 24 (poza parafią).

xGP

18:00

Dzięk.-błag. w int. Amelii Babik z racji 11 urodzin z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski i opiekę MB.

xAB

18.00

W intencji Ks. Proboszcza Eugeniusza Filipiuka o błog. i potrzebne łaski opiekę Matki Bożej do prowadzenia naszej parafii

xMM

Wtorek

25. czerwca

7:00

+ Jana Glinkę, Jana i Genowefę Włodarczyków, Krzysztofa Bichtę.

xGM

7:00

+ Janinę i Stanisława Czajków, Helenę, Kazimierza, Henryka, Barbarę, Ryszarda, Stanisławę, Jana zm. z rodz. Zegadłów.

xPrał.

7:00

+ Mariannę Skwarek - ZWP of. KŻR zel Irena Cmiel.

xLM

7:00

+ Felicję Piekut - greg. 25 (poza parafią).

xGP

7:00

+ Jana (z racji imienin), Reginę, Stanisława, Andrzeja, Elżbietę zm. z rodz. Wolskich (poza parafią).

xEF

18:00

+ Jana Ostałowskiego - z racji imienin (poza parafią).

xMCh

18:00

+ Jana Ambroziaka - of. córka.

xAB

Środa
26. czerwca   

7:00

+ Zofię Rogalę (2r.) - of. rodzina.

xGM

7:00

Dziek.-błag. w int. Wioletty i Pawła z racji 20 r. ślubu z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski i opiekę MB dla jubilatów i ich dzieci.

xAB

7:00

+ Felicję Piekut - greg. 26 (poza parafią).

xGP

7:00

+ Genowefę Stępkowską (poza parafią).

xMCh

18:00

+ Mariannę (16r.), Pawła, Mieczysława, Ludwika, Sylwestra, Mariolę zm. z rodz. Kiliszków. (poza parafią).

xEF

18:00

Dziek.-błag. w int. Barbary i Romana Osiaków z racji 30 r. ślubu z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski i opiekę MB - of. rodzeństwo i dzieci.

xPrał.

18:00

+ Helenę Jaworską (30 dzień) - of. uczestnicy pogrzebu.

xLM

Czwartek

27. czerwca

7:00

+ Stanisława Pawelca - ZWP of. rodz. Gajdów i Leszków.

xGM

7:00

+ Piotra, Stanisławę, Krystynę, Franciszka zm. z rodz. Cąkałów i Zawadzkich.

xLM

7:00

+ Jana i Stanisławę Szaniawskich, Jan, Janinę i Edwarda Packów.

xPrał.

7:00

+ Felicję Piekut - greg. 27 (poza parafią).

xGP

18:00

+ Władysławę Mróz - of. Jadwiga i Tadeusz Pudłowie (poza parafią).

xMCh

18:00

+ Jana, Martę, Janinę i Mariana Wesołowskich.

xAB

Piątek
28. czerwca

7:00

+ Czesławę Wróbel (2r.) - of. Anna z synem.

xGM

7:00

+ Mieczysława Kawkę - ZWP of. Genowefa Kawka z rodz.

xAB

7:00

+ Felicję Piekut - greg. 28 (poza parafią).

xGP

18:00

+ Władysławę Mróz - of. dzieci.

xPrał.

18:00

+ Annę Sadzewicz i zm. z ul. Ogrodowej.

xLM

Sobota

 29. czerwca

7:00

+ Piotra Bogusza - of. rodzice.

xGM

7:00

(of. w. Skwarek) (poza parafią).

xMCh

7:00

+ Felicję Piekut - greg. 29 (poza parafią).

xGP

7:00

 Agnieszkę Czub i Justynę Woźniak (2r.).

xPrał.

10:00

+ Piotra, Genowefę i Jana Kwasów, Marka Kamińskiego

xPrał.

10:00

+ Tadeusza Paplaka (30 dzień) - of. uczestnicy pogrzebu.

xEF

15:00

Ślub: Mariola i Hubert

xAB

16:00

Ślub: Daria i Krystian

xLM

17:00

Ślub: Monika i Radosław

xAB

18:00

Ślub: Joanna i Marek

xLM

Niedziela

30. czerwca

7:00

+ Władysławę, Jana, Mariannę, Tadeusza Siwków, Edwarda Wawra, zm. z r. Siwków, Wawrów i Trzmielów.

xAB

8:45

(of. A. Celej)

xLM

8:45

+ Witolda Majsterka (2r.).

xGP

10:00

Dzięk.-błag. w int Jarosława z racji 50 urodzin z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski i opiekę MB.

xPrał.

10:00

Za parafian (poza parafią).

xMCh

10:00

 

xAB

12:00

Dzięk.-błag. w int. Angeliki Siwek z racji 18 urodzin z prośbą o Boże błog., dary Ducha Świętego, potrzebne łaski i opiekę MB - of. rodzice i rodzeństwo.

xPrał.

12:00

+ Felicję Piekut - zakończenie greg.

xGP

12:00

W int. mieszkańców Miasta i Gminy Żelechów z racji Dni Żelechowa.

xEF

18:00

+ Józefa Kosińskiego (13r.), zm. z rodz. Kosińskich i Marciszków.

xGM