`

Wielka Tajemnica Wiary

Zaproszenie Biskupa Siedleckiego na X Pielgrzymkę Mężczyzn do Pratulina

Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy na X Diecezjalną Pielgrzymkę Mężczyzn do Pratulina

 
 

Drodzy Diecezjanie!

 

W niedzielę 4 października br. już po raz dziesiąty w Sanktuarium Błogosławionych Męczenników w Pratulinie odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn. W tym roku będzie nam towarzyszyć hasło: „Strażnicy Kościoła”. Ufam, że spotkanie to zapoczątkuje powstanie w naszych parafiach bractwa pod nazwą ,,Strażnicy Kościoła” w oparciu o duchowość Błogosławionych Męczenników z Pratulina. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00 w Martyrium Pratulińskim.

Gorąco zachęcam do pokoleniowego udziału w tej inicjatywie: ojców wraz synami, dziadków z  wnukami. Zapraszam wszystkie katolickie wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia zrzeszające mężczyzn.

Księży Dziekanów i Księży Proboszczów proszę o zorganizowanie w swoich parafiach grup pielgrzymkowych. Niech doroczne spotkanie w Pratulinie przy relikwiach Błogosławionych Męczenników Podlaskich, modlitwa i słuchanie Słowa Bożego będą czasem łaski i umocnieniem sił, by mężczyźni naszej diecezji byli prawdziwymi strażnikami Bożego porządku.

 

Na pielgrzymi trud wszystkim z serca błogosławię

 

 

BISKUP SIEDLECKI

+ Kazimierz Gurda

L.dz.790 /2020

Siedlce, dnia  17 września 2020 r.

 

Komunikat należy odczytać w ramach ogłoszeń duszpasterskich w niedzielę, 27 września br.